Politicade securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

de catre ELKOPLAST ROMANIA SRL

S.C. Elkoplast Romania S.R.L. este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 3700

In conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Elkoplast Romania S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate mai jos, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manual si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii ce asigura securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

1.Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata cu buna credinta, totodata in temeiul si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Scopul: Orice prelucrare de date cu caracter personal este efectuata strict in scopul de a raspunde solicitarii clientilor nostrii, pentru procesarea comenzilor lansate de acestia si de asemenea pentru sustinerea relatiei comerciale prin intermedierea accesului la informatii specifice sau oferte.

Confidentialitatea: Persoanele din cadrul societatii noastre, care prelucreaza date cu caracter personal au prevazuta in fisa postului o clauza de confidentialitate.

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal va fi efectuata doar cu acordul persoanei vizate, in urma acceptului acesteia, prin bifarea acceceptarii detaliilor specificate la capitolul “Termeni si conditii” afisat pe site-ul nostru.

Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostiinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal.

Stocarea: Datele cu caracter personal nu vor fi stocate pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor importiva distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Accesul la baza de date a utilizatorilor se efectueaza pe baza de nume utilizator si parola, fiind reglementat prin drepturi de acces. Posibilitea alterarii datelor accesate este protejata prin firewall, precum si de programul anti-virus actualizat permanent.

 

2.Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

In conformititate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, ELKOPLAST ROMANIA SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta, datele personale care ii sunt furnizate.

ELKOPLAST ROMANIA SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.elkoplast.ro, asa cum prevad dispozitiile Legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

 

3.Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare

  • dreptul de a obtine de la ELKOPLAST ROMANIA SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre ELKOPLAST ROMANIASRL.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

  • dreptul de a obtine de la ELKOPLAST ROMANIA SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare.

Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal

  • dreptul de a obtine de la ELKOPLAST ROMANIA SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr.677/2001.

Dreptul de opozitie

  • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. .

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Dreptul de se adresa justitiei

  • Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

 

Orice informatie furnizata de catre Dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamantul Dumneavoastra expres ca datele Dumneavoastra sa fie folosite de catre ELKOPLAST ROMANIA SRL in conformitate cu scopurile mentionate.

Daca veti opta ca datele Dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, sau aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta si/sau notifica utilizand datele de contact afisate pe site.

Daca nu doriti ca datele Dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr.677/2001, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor de judecata.

 

4.Scopul colectarii datelor

ELKOPLAST ROMANIA SRL prelucreaza date cu caracter personal (ale clientilor, beneficiarilor si a altor persoane care iau legatura cu societatea) care ii sunt furnizate prin completarea acestora in site-ul www.elkoplast.ro, in vederea solicitarii / achizitiei de produse si / sau informatii legate de acestea.

Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, adresa de e-mail sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate si utilizate de catre ELKOPLAST ROMANIA SRL atat in scopuri de promovare, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

ELKOPLAST ROMANIA SRL nu va dezvalui unei terte parti nici una din datele Dumneavoastra, fara acordul Dumneavoastra, obtinut in prealabil, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune acest lucru.

 

5.Securitatea datelor cu caracter personal

ELKOPLAST ROMANIA SRL confirma faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

ELKOPLAST ROMANIA SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, politici aplicate precum si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare

 

6.Definitii

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni ce se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace manuale si / sau automate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere sau orice alt mod, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea. 

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de support a datelor cu caracter personal.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Pentru alte informatii sau neclaritati, orice persoana interesata se poate adresa printr-un e-mail la office@elkoplast.ro sau prin telefon la numarul 0256.466.470